شلمچه

 بهمن 1365



نوشته شده توسط "رضا منادی"



سلام بر همه دوستان

شکست دژ مستحکم عراق در شلمچه و پیشروی نیروهای خودی به سوی مواضع جدید دشمن.

photo 2019 02 22 12 59 16

در کنار تصویر فوق یک دستگاه خودرو زرهی BTR40 ایرانی که بر روی آن شهدای ما را جمع کرده اند. این تانک همان تانکی است که روز 24 دی درون آن ترکش خوردم.

4
با انفجار دژی که در پشت تصویر فوق مشاهده می شود، تمامی آبها را از منطقه خارج کرده تا بتوانیم جاده سازی کنیم و یگان های توپخانه را به جلو بکشیم.

موانع دشمن برای جلوگیری از ورود غواص ها و قایق ها که در زیر آب نصب شده بود، با انفجار دژ از زیر آب بیرون آمدند.



موانع شامل:

    بشکه های آتش زا معروف به فوگاز
    میلگردهای معروف به خورشیدی جهت سوراخ کردن قایق ها
    و ده ها رشته سیم خاردار برای جلوگیری از ورود غواص ها

3shalamche2 4

یادش بخیر

در همین آب های تخلیه شده، اسکلت شهدای ما در بین گل و لای که در عملیات رمضان به شهادت رسیده بودند کشف شد یعنی 4 سال بعد از شهادتشان.

3

تی فدای همه

رضا منادی

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید